Privacyverklaring

Miniflat NV weet dat u belang hecht aan uw privacy. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Op deze website van Miniflat NV worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden, wanneer u informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd.

De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Miniflat NV. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Miniflat NV behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995.

De website van Miniflat maakt gebruik van de remarketing functionaliteit van Google AdWords. Door middel van een cookie uit een eerder bezoek, kan u op een later moment bereikt worden via reclame op andere websites om u interessante aanbiedingen te doen. Indien u dat wenst, kan u zich afmelden voor deze cookies in de Instellingen voor advertenties van Google.

Om dit recht uit te oefenen gelieve u tot ons te wenden via mail op per post op volgend adres: Miniflat nv, Korspelsesteenweg 96, B-3581 Beverlo, België

Gelet op de Europese GDPR – wetgeving willen we u duidelijk informeren over hoe we binnen ons bedrijf zorg dragen voor je gegevens.

De (contact)gegevens zoals adres, telefoonnummer, mailadressen etc. die u via het contactformulier op de website ingeeft, worden bewaard in onze database teneinde u een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen onze bedrijvengroep. Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van onze bedrijvengroep.

De groep beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie. U heeft een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Uw kan u uw verzoek hiertoe richten aan privacy@miniflat.com. Om te vermijden dat uw gegevens in andere handen zou vallen dienen we ons te verzekeren van de identiteit van de verzoekende partij. Daarom verzoeken we u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw bericht.